hello
Giỏ hàng

Samsung (Máy mới)

Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB|1TB) Chính Hãng
-9%
46,390,000₫ 50,990,000₫
Hoặc trả trước 12.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB|512GB) Chính Hãng
-12%
39,590,000₫ 44,990,000₫
Hoặc trả trước 12.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB|256GB) Chính Hãng
-13%
35,690,000₫ 40,990,000₫
Hoặc trả trước 12.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB|512GB) Chính Hãng
-7%
25,090,000₫ 26,990,000₫
Hoặc trả trước 12.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
-18%
21,190,000₫ 25,990,000₫
Hoặc trả trước 8.000.000đ
Trả góp 0%
Tặng Samsung Care Plus
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB|1TB) Chính Hãng
-7%
41,990,000₫ 44,990,000₫
Hoặc trả trước 25.000.000đ
Đặt trước giảm thêm 1.000.000đ
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi mua ngay hôm nay
 • Tặng gói Samsung Care Plus 1 năm
 • Máy mới 100% Fullbox
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng tại trung tâm bảo hành Samsung.
 • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Trả góp 0%
Tặng Samsung Care Plus
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB|512GB) Chính Hãng
-32%
24,990,000₫ 36,990,000₫
Hoặc trả trước 17.000.000đ
Đặt trước giảm thêm 1.000.000đ
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi mua ngay hôm nay
 • Tặng gói Samsung Care Plus 1 năm
 • Máy mới 100% Fullbox
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng tại trung tâm bảo hành Samsung.
 • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Trả góp 0%
Tặng Samsung Care Plus
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
-9%
28,990,000₫ 31,990,000₫
Hoặc trả trước 9.000.000đ
Đặt trước giảm thêm 1.000.000đ
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi mua ngay hôm nay
 • Tặng gói Samsung Care Plus 1 năm
 • Máy mới 100% Fullbox
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng tại trung tâm bảo hành Samsung.
 • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Trả góp 0%
Tặng Samsung Care Plus
Samsung Galaxy S23 Plus 5G (8GB|512GB) Chính Hãng
-10%
26,990,000₫ 29,990,000₫
Hoặc trả trước 5.000.000đ
Đặt trước giảm thêm 1.000.000đ
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi mua ngay hôm nay
 • Tặng gói Samsung Care Plus 1 năm
 • Máy mới 100% Fullbox
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng tại trung tâm bảo hành Samsung.
 • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Trả góp 0%
Tặng Samsung Care Plus
Samsung Galaxy S23 Plus 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
-25%
20,290,000₫ 26,990,000₫
Hoặc trả trước 5.000.000đ
Đặt trước giảm thêm 1.000.000đ
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi mua ngay hôm nay
 • Tặng gói Samsung Care Plus 1 năm
 • Máy mới 100% Fullbox
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng tại trung tâm bảo hành Samsung.
 • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Trả góp 0%
Tặng Samsung Care Plus
Samsung Galaxy S23 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
-36%
16,090,000₫ 24,990,000₫
Hoặc trả trước 1.800.000đ
Đặt trước giảm thêm 1.000.000đ
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi mua ngay hôm nay
 • Tặng gói Samsung Care Plus 1 năm
 • Máy mới 100% Fullbox
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng tại trung tâm bảo hành Samsung.
 • Trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
-18%
20,490,000₫ 24,990,000₫
Hoặc trả trước 2.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
-20%
18,490,000₫ 22,990,000₫
Hoặc trả trước 1.800.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (12GB|512GB) Chính Hãng
-15%
36,490,000₫ 42,990,000₫
Hoặc trả trước 17.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (12GB|256GB) Chính Hãng
-14%
33,490,000₫ 38,990,000₫
Hoặc trả trước 14.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12GB|512GB) Chính Hãng
-17%
29,990,000₫ 35,990,000₫
Hoặc trả trước 12.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12GB|256GB) Chính Hãng
-16%
27,590,000₫ 32,990,000₫
Hoặc trả trước 8.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
-17%
24,990,000₫ 30,090,000₫
Hoặc trả trước 6.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy S22 Plus 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
-21%
21,990,000₫ 27,990,000₫
Hoặc trả trước 3.000.000đ
Trả góp 0%
Samsung Galaxy S22 Plus 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
-21%
20,590,000₫ 25,990,000₫
Hoặc trả trước 2.000.000đ
Facebook Youtube Top