Giỏ hàng

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua

iPhone của Apple đã phát triển trong hơn một thập kỷ qua và vẫn là sản phẩm vô cùng mạnh mẽ trong mỗi thời kỳ.

Sự phát triển của chip xử lý nhanh hơn theo từng năm và màn hình lớn dần lên, tuy nhiên chỉ đến khi nhìn thấy tất cả thông số của các đời iPhone được phát hành trong suốt 13 năm qua, chúng ta mới có thể thấy nó đã đi bao xa kể từ năm 2007 đến 2020 này.


Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 1

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 2

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 3

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 4

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 5

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 6

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 7

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 8

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 9

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 10

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 11

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 12

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 13


Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 1

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 2

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 3

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 4

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 5

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 6

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 7

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 8

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 9

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 10


Như vậy, sau 13 năm xuất hiện, iPhone của Apple đã trải qua 24 mẫu iPhone khác nhau, bởi lẽ ngoài 23 mẫu nói trên, Apple còn có mẫu iPhone 5C. Nhưng do iPhone 5C là một sản phẩm đã thất bại và cũng không phải là sản phẩm chính của Apple nên bài viết không đề cập đến.

Facebook Youtube Top